On käibemaksu õigusteenuste UK?

Kuiosutate teenuseid mitteäriklientidele väljaspool Ühendkuningriiki, ei pruugi teil olla vaja tasuda Ühendkuningriigi käibemaksu. Need on peamiselt immateriaalsed teenused, mis hõlmavad reklaami, intellektuaalomandi õigusi, õigusteenuseid ja raamatupidamist. Väga üldjoontes on käibemaks kogu ELis hõlmav kaudne maks, mis tasub tarneahela igas etapis käibemaksu kaubatarnete või teenuste osutamise eest. Maksu sissenõudmine võimaldab enamiku ettevõtjate poolt tarneahela igas etapis tekkinud käibemaksu (edaspidi „sisendkäibemaks”) sisendkäibemaksu sissenõudmist.

Käibemaksukoormuslangeb lõppkokkuvõttes asjaomaste kaupade või teenuste lõpptarbijale, kes ei ole ettevõtja. Teatavad ettevõtjad, kes teevad nn maksust vabastatud teenuseid (näiteks pangad ja kindlustusseltsid), ei saa nõuda käibemaksu, mida neile maksustatakse tarnetelt, mida nad saavad maksust vabastatud tarnete tegemiseks. Ühendkuningriigis on harilik käibemaksumäär 20%, kusjuures piiratud hulga kaupade suhtes kohaldatakse 5% vähendatud maksumäära (nt. Energiasäästlikud materjalid ja energiavarud) või 0% (nt.

Toitvõi äsja ehitatud elamukinnisvara). Uute eeskirjade kohaselt, mis käsitlevad piiriülese ELi-sisese B2B teenuste osutamist (nt Prantsuse äriühingult Ühendkuningriigi äriühingule), välja arvatud juhul, kui ei kohaldata mõnda allpool kirjeldatud erandit, kuna tarne loetakse toimuks Ühendkuningriigis, ei maksustata Prantsuse käibemaksu. Selle asemel on Prantsuse äriühingu teenuste saaja Ühendkuningriigis kohustatud kohaldama „pöördmaksu” menetlust, mille kohaselt ta võtab endale Ühendkuningriigi käibemaksu asjakohase maksumääraga (tavaliselt 20%). Kui Ühendkuningriigi äriühing ise osutab üksnes kaupu või teenuseid, mis on Ühendkuningriigi käibemaksuga maksustatavad (st see on käibemaksuga „täielikult maksustatav”), saab ta üldjuhul tagasi kogu käibemaksu, mis on tekkinud pöördmaksustamise menetluse alusel.

Tavaliselttoimub pöördkäibemaksu tagasinõudmine käibemaksudeklaratsiooni lihtsa sisendkande kaudu, mis tühistab tõhusalt pöördmaksustamisega nõutava väljundkande. Teisisõnu, kui tegemist on täielikult maksustatava äritegevusega, ei tähenda pöördmaksustamise korral mingit nõuet maksta HMRC-le käibemaksu üle, seega ei ole asjaomase ettevõtja jaoks isegi rahavoogude kulu. Olukord on aga teistsugune, kui sama näidet kasutades ei ole Ühendkuningriigi äritegevus täielikult maksustatav, sest tegemist on panga või kindlustusseltsiga, kes teeb maksust vabastatud teenuseid. Sellises olukorras saab teenuse saaja Ühendkuningriik Prantsuse teenuseosutajalt tagasi ainult osa käibemaksust, mis on tasutud täpse osakaaluga, olenevalt käibemaksu sissenõudmise meetodi üksikasjadest, mille ta on kokku leppinud HMRC-ga.

Pöördmaksustamisetagajärg seisneb seega, et Ühendkuningriigi äriühingus on täpselt samas olukorras, nagu oleks ta ostnud Ühendkuningriigi ettevõttelt tarned käibemaksu tagasinõudmise osas, mida on võimalik saavutada. Seeläbi säilitatakse võrdsed võimalused, nii et Ühendkuningriigi äriühingule mittekuuluv Ühendkuningriigi teenuste osutaja ei ole võimalik konkurentsieelist saada. Maaga seotud teenused hõlmavad ilmseid näiteid nagu ehitus, rekonstrueerimine, lammutamine, remont ja hooldus ning ka kinnisvaramaaklerite ja arhitektide, inseneride jms teenused. Siia kuuluvad ka vara advokaatide teenused, kes teevad üleandmistööd kinnisvara omandamisel ostja poolt.

Ühendkuningriigiadvokaadi poolt näiteks Hispaania ärikliendile antud üldine maksualane nõustamine kinnisvara omandamise maksualase mõju kohta Ühendkuningriigis ei oleks maaga seotud teenus ning teenuse osutamise kohaks oleks Hispaania, mitte Ühendkuningriik, seega ei oleks Ühendkuningriigi käibemaks sissenõutav. Tech advokaadibüroo JAG Shaw Baker on liitunud rahvusvahelise advokaadibürooga Withers, et luua ainulaadne juriidiline pakkumine, mis vastab ettevõtjate, investorite ja tehnoloogiaettevõtete vajadustele. See tähendas, et näiteks juhul, kui Ühendkuningriigi ettevõte müüs Hispaanias asuvale kliendile teenuseid, tuleb Ühendkuningriigi käibemaksu üldjuhul tasuda. Lisaks valitsus on soovitanud, et seal on teatud tüüpi teenuseid, mis võivad olla konkreetselt mõjutatud.

Käesolevaslõigus loetletakse sellised teenused nagu raamatupidajate, advokaatide ja konsultantide teenused ning reklaamiteenused. Siiski kehtivad erinevad käibemaksueeskirjad välismaale kuuluvatele klientidele osutatavate teenuste suhtes või seoses välismaal asuva maaga. Eelkõige mitteseotud õigusteenuste puhul pöörab 1994.aasta Value Advanted Tax Act 1994 B2C tehingute tarnekoha eeskirjad nii, et Ühendkuningriigi advokaadi poolt EL-i (või mõnele teisele mitteÜhendkuningriigi) mitteärikliendile osutamine ei kuulu Ühendkuningriigi käibemaksu kohaldamisalasse. Seevastu juhul, kui Prantsuse ettevõtja osutab Ühendkuningriigi kliendile teenuseid, siis tavaliselt kohaldab tarnija oma arvele Prantsuse käibemaksu.

Kuigikäibemaksu keerukus on puhtalt siseriiklikus Ühendkuningriigis viimase neljakümne aasta jooksul kindlasti kasvanud, ei tekita enamik Ühendkuningriigi sisesiseseid kaubatarneid või teenuseid üldiselt olulisi raskusi. Kuigi Ühendkuningriigi ettevõtete käibemaksuga maksustamisel väljaspool Ühendkuningriiki asuvatelt klientidelt on tehtud kergeid muudatusi, peate siiski töötlema pöördmaksu mitte-Ühendkuningriigi teenuseosutajalt (kui teenuseid osutatakse Ühendkuningriigis). Maaga seotud teenuste seisukoht on uute eeskirjade kohaselt samasugune kui see, mida kohaldatakse vanade teenuste osutamise koha eeskirjade alusel. EList on saanud „kolmas riik” ja teenuste osutamise koha eeskirju kohaldatakse üldiselt nii, nagu oleksid ELi kliendi teenuste osutajad kolmandast riigist pärit kliendile (tarbija väljaspool ELi).

Ettevõtjateja tarbijate vahelise teenuste osutamise (B2C) puhul ei muutu positsiooni, nii et see on endiselt asjakohane pakkuja asukoht, kuigi sellest reeglist on ka erandeid (e. Teisest küljest, kui maa asub füüsiliselt näiteks Saksamaal, loetakse, et teenuste osutamine toimub selles riigis. Neid teenuseid osutas ettevõttele kolmas isik ja võimaldavad tal pakkuda oma kliendile professionaalseid teenuseid. .