Mis on tasuta tasuta õigusabi?

Tasuta tasuta tasuta õigusabi on abi, mida antakse inimestele, kellel ei ole juurdepääsu seaduslikule esindusele ja kohtusüsteemile juurdepääsu.

Õigusabi peetakse keskseks õiguskaitse

kättesaadavuse tagamisel, võrdsuse tagamisel seaduse ees. CMLS aitab klientidel erinevaid tsiviilõiguslikke küsimusi. Me ei aita kriminaalasjades, lastekaitseasjades ega sisserände nõuetes.

CMLS hindab regulaarselt meie klientide vajadusi otsustada, millistel juhtudel meie advokaadid saavad aktsepteerida. Tasuta tasuta tasuta õigusabi on oluline kõigile võrdse juurdepääsu tagamiseks õigusele, nagu on sätestatud Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 6.3 kriminaalasjades. South Minnesota Regional Legal Services pakub tasuta, kvaliteetset õigusabi madala sissetulekuga isikutele kriitilistes tsiviilasjades. Tasuta õigusabi Šotimaal on saadaval ka kriminaalasjades, kusjuures üle 90% taotlustest on antud.

Tollase heaoluriigiga kaasnesid tasuta tasuta õigusabi sätted, mis andsid osutajatele ja spetsialistidele võimu üksikisikute üle. Austraalia valitsus rahastab tasuta õigusabi perekonna-, tsiviil- ja kriminaalõigusasjades riigi- ja territooriumi valitsuste ning LAA-dega sõlmitud kokkulepete alusel. Olenevalt kohtuasja tüübist võib esindatust kontrollida või mitte ning mõnel juhul võib tasuta tasuta hüvitist saada tasuta tasuta hüvitist, kes saavad tasuta tasuta tasuta tasuta õigusabi, töötud ja ilma säästmata või varadeta. Pinged hakkasid tekkima riikide vahel, kes rõhutasid pigem majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste individuaalset jõustamist kui kollektiivset rakendamist poliitika kaudu, vähendades õigusabi rahastamist kui heaoluriigi sätte.

Tsiviilõiguslikud riigid rõhutavad tsiviilkohtumenetluses suurema tõenäosusega õigust õigusele ja annavad seega õigusabi, kui on vaja advokaati. Tasuta tasuta tasuta õigusabi Itaalias on teenus, mis võimaldab igal advokaadil või eksperttunnistajal abistada igasuguste kohtukulude või kulude täitmisel kriminaal-, tsiviil-, haldus-, raamatupidamis- või maksumenetluses ning vabatahtlikus kohtualluvuses, kui see on seadusega nõutud. Advokaadid peavad toetuma eneseabiressurssidele ja juriidilise teabe andmisele, kuid isegi need ressursid pole kättesaadavad kõigile, kes neid vajavad. Tasuta tasuta tasuta õigusabi on heaoluriigi säte inimestele, kes muidu ei oleks saanud õigussüsteemist nõu saada.

Riik tagab, et õigussüsteemi toimimine edendab õigust võrdsetel alustel ja annab tasuta tasuta tasuta õigusabi asjakohaste seaduste või skeemide kaudu või muul viisil tagamaks, et ühelegi kodanikule ei anta õiguskaitse kättesaadavust majandusliku või muu puude tõttu. Heaoluõiguse individuaalne jõustamine nõuab, et sellised abivahendid oleksid tõenäolisemalt kui kollektiivset jõustamist rõhutavad riigid. Tasuta õigusabi kriminaalasjades on tagatud USA põhiseaduse kuuenda muudatusega. Mitteametlik või üldine nõustamine ja abi võib anda tasuta või madala hinnaga selliste ressursside kaudu nagu õiguskeskused (Ühendkuningriik), kogukonna õiguse keskused (Austraalia) või mitmesugused muud organisatsioonid, mis pakuvad erinevaid esindatuse vorme kohtus ja väljaspool seda.