Mis on õigusteenused?

LSCon suurim tsiviil- õigusabi rahastaja riigis. LSC edendab võrdset õiguskaitse kättesaadavust, rahastades madala sissetulekuga ameeriklastele kvaliteetset tsiviilõigusabi. LSC praegu rahastab 133 kohaliku õigusabi programmid igas kongressi piirkonnas ja viis U, S. rohkem kui 800 kontorid üleriigiline, need organisatsioonid teenindavad tuhandeid peresid, veteranid, pensionärid ja üksikisikute igas kongressi piirkonnas.

Advokaatidelon mõistete määratlemiseks eelistus. Miks siis ei ole õigusteenuste puhul üldtunnustatud tähendust? Üks põhjus on see, et kuni suhteliselt hiljuti osutasid õigusteenuseid peamiselt äriühingutes töötavad advokaadid. Näiteks Cambridge'i inglise sõnaraamat määratleb endiselt „õigusteenuseid kui „advokaadi poolt kliendi jaoks tehtud tööd. On aeg laiem määratlus, mis tunnistab õigusteenus on integratsiooni praktika ja äri pakkuda professionaalseid teenuseid ei piirdu litsentseeritud praktikud.

Seeon paradigma nihe sellest, millal advokaadid praktiseerisid ja juhtisid õigusteenuste osutamist. Law tee paralleelselt meditsiini üleminekut killustatud praktikagruppidelt hallatavatele tervishoiuhiiglastele. Laste õigusteenused (CLS) mängivad olulist rolli igas peatüki 39 menetluse etapis. Sageli CLS osaleb pereelu, kui osakonna lastekaitse uurija püüab eemaldada lapse ohtlik kodu.

Kuion kindlaks tehtud, et laps on kuritarvitatud, hüljatud või tähelepanuta jäetud, CLS propageerib kohtuprotsessi kohus otsustada lapse ülalpeetav. CLS siis partnerid juhtumite korraldamise organisatsioonidega, et tagada, et pere saab vajalikke teenuseid, et kõrvaldada tingimused kodus, mis põhjustas lapse viibimise olemasoleva või eelseisva ohu. Nende teenuste hulka võivad kuuluda lastekasvatusklassid, vaimne tervis või mõnuainete kohtlemine või perevägivalla sekkumine. Võtke nõu õigusteenistuselt, kui pilte taotletakse mis tahes organisatsioonilt väljaspool seda valdkonda.

LegalServices Corporation (LSC) loodi 1974.aastal, et tagada madala sissetulekuga üksikisikutele ja peredele juurdepääs õigusemõistmisele ja nõuetekohasele protsessile. Nende suutmatus integreerida praktikat ja kohaletoimetamise ekspertiisi on olnud üks paljudest teguritest, mis aitavad kaasa seadusliku töö püsivale rändele. Alati on kõige parem konsulteerida advokaadiga oma seaduslike õiguste ja kohustuste osas, mis puudutavad teie õiguslikku olukorda. Suur neli ja käputäis juhitava teenuse õigusettevõtted, eelkõige UnitedLex ja Elevate - muudavad „õigusteenused midagi muud kui see, mida advokaadibürood pakuvad.

BuildingBlocks blogi eesmärk on uurida õigusteenuste innovatsiooni ehituskive, nii vanu kui ka uusi. Advokaadibürood olid domineeriv jõud vana mängu, kuid nad on vaid üks kategooria juriidilise pakkuja uues. Näiteks vaadake Ameerika advokatuuri kutsealase käitumisreeglite mudeli reeglit 5,4 (b), mis sätestab, et „Advokaat ei moodusta õigusteenuste osutamiseks partnerlust mitteadvokaadiga. Eelnevad kokkulepped tagavad linnale tagatise, sealhulgas hüvitised, garantiid, õiged tasud, akreditiivid ja lubade kinnipidamine, nagu õigusteenuste direktor seda vajalikuks peab ja seda rahuldaval kujul.

Nendestruktuurilised ja majanduslikud mudelid, lühiajaline lähenemine, investeeringute puudumine ja ühemõõtmeline ekspertiis mitmemõõtmelises maailmas ei suuda hästi kokku teiste õigusteenuste osutajatega. Tuginedes kõige uuemat teavet Census Bureau, umbes 60,3 miljonit ameeriklast on kõlblikud LSC rahastatud õigusabi. Õigusteenuste plaanid on üks vahend, mille abil tarbijad saavad parema juurdepääsu õigussüsteemile, hankides kvalifitseeritud advokaadiga taskukohaseid õigusteenuseid.