Kui palju makse tuleb äriühingul tasuda?

Äriühingud peavad tasuma mitmeid erinevaid makse. Need maksud võivad sõltuvalt äriühingu asukohast ja tegevusvaldkonnast erineda. Kõige levinumad maksud, mida äriühingud peavad tasuma, on käibemaks, sotsiaalmaks, tulumaks ja kapitalimaks.

Käibemaks

Käibemaks on üks levinumaid makse, mida äriühingud peavad tasuma. See on maksuvorm, mis kohustab äriühingut tasuma maksu oma käivetelt. Käibemaksu suurus sõltub äriühingu asukohast ja selle tegevusvaldkonnast. Käibemaksu suurus võib varieeruda 0-st kuni 20 protsendini.

Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaks on maksuvorm, mis kohustab äriühingut tasuma maksu oma töötajatele. Sotsiaalmaksu suurus sõltub äriühingu asukohast ja selle tegevusvaldkonnast. Sotsiaalmaksu suurus võib varieeruda 0-st kuni 40 protsendini.

Tulumaks

Tulumaks on maksuvorm, mis kohustab äriühingut tasuma maksu oma tuludele. Tulumaksu suurus sõltub äriühingu asukohast ja selle tegevusvaldkonnast. Tulumaksu suurus võib varieeruda 0-st kuni 40 protsendini.

Kapitalimaks

Kapitalimaks on maksuvorm, mis kohustab äriühingut tasuma maksu oma varadele. Kapitalimaksu suurus sõltub äriühingu asukohast ja selle tegevusvaldkonnast. Kapitalimaksu suurus võib varieeruda 0-st kuni 40 protsendini.

Muu

Lisaks neljale eespool nimetatud maksuvormile võivad äriühingud olla kohustatud tasuma ka muud liiki makse, nagu näiteks aktsiisimaks, lisamaks jne. Need maksud võivad sõltuvalt äriühingu asukohast ja selle tegevusvaldkonnast erineda.

Kokkuvõte

Kokkuvõttes võib öelda, et äriühingud peavad tasuma mitmeid erinevaid makse, sealhulgas käibemaks, sotsiaalmaks, tulumaks ja kapitalimaks. Lisaks võivad nad olla kohustatud tasuma ka muud liiki makse, nagu näiteks aktsiisimaks, lisamaks jne. Maksude suurused sõltuvad äriühingu asukohast ja selle tegevusvaldkonnast.